Logo
نوشته های من
دسته بند‌ی

عمومی

دسته بند‌ی

مردی از سر مردانگی افتاد و نامرد شد

شاعری به اندازه تمام درخت سیب خانه گریه کرد و از آن سو زندگی مشترکش با خدا آغاز شد. خدا یعنی توسعه انسان تا حدی که دستانش به بار بنشیند از حالتی مستعمل به یقینی نو و نوا...

ادامه مطلب...

من یک قاتل هستم

کشته شدن و مردن، می توانند بنای تازه ای برای زنده شدن باشند. حضرت خدا، امروز ابراهیم را در جایگاه قاتل دوباره زنده کرد و اسماعیل را در جایگاه مقتول، جان تازه ای بخشید. ...

ادامه مطلب...

آخرین بخشنامه

وقتی ماهی ها ، سنگ می شوند، طبق آخرین بخشنامه خدا، هیچکس حق ندارد آنها را «منیژه» صدا کند. سنگ یعنی یک شی بزرگوار که فهمش به تسبیح می رسد. امیدوارم سنگ شویم دوستان، تا ...

ادامه مطلب...

ریزعلی در سرما مرد، کبری تصمیم نگرفت، هیچ چوپانی دروغگو نیست

این روزها، تصمیم گرفتن خیلی سخت شده است. بیچاره کبری که وقتی می‌خواست تصمیم بگیرد اکثر بچه‌ها، دست به آب داشتند و از معلم اجازه می‌خواستند. این روزها، هیچ خروسی گول...

ادامه مطلب...